Werkgelegenheid meubelindustrie glijdt weg

De werkgelegenheid in de meubelindustrie is de afgelopen vijf jaar steeds afgenomen. Branchevereniging CBMis er met het nodige kunst en vliegwerk in geslaagd om tot een representatieve weergave te komen van de economische conditie in 2012 van de bij de bond aangesloten bedrijven. De kwalificatie ‘representatief’ is van de vereniging zelf. De CBM maakt jaarlijks de balans op van werkgelegenheid en omzet in de interieurbouw, de toeleverende industrie en de meubelproductie. De bond gebruikt daarvoor gegevens die de leden zelf leveren. Van alleen de interieurbouwers kwam voldoende respons om de gegevens als betrouwbaar voor dit marktsegment te kunnen duiden, zegt de organisatie in de studie. ‘De resultaten voor toeleveranciers en woonmeubelfabrikanten hebben door het beperkt aantal respondenten een indicatief karakter.’ Om toch tot een voldoende betrouwbaar geacht beeld te komen van werkgelegenheid en omzet van toeleverende bedrijven en de meubelindustrie, heeft de CBM gebruik moeten maken van contributiegegevens. Meer over deze cijfers in de Meubel van 22 maart.