Verbroken samenwerking Continue en Select Design

Per 1 september 2012 is Continue Meubalagenturen de verkoop voor Select Design Enschede gestopt. Hans Allersma, meubelagent en eigenaar van het agentschap: “Na een kleine vijf jaar de vertegenwoordiging te hebben gedaan, zijn de zienswijzen over de markt en waarmee en hoe we deze het beste kunnen bedienen, dermate uit elkaar gegroeid dat we besloten hebben te stoppen.”