Uitzicht

Anne-Marie Burger van het HTC ziet in het beleid van het handelscentrum overeenkomsten met de strategie van brancheorganisatie CBW-Mitex. Beide instanties presenteren zich aan de voorkant als één blok, aan de achterzijde wordt de diversiteit van de eigen achterban gekoesterd. In Meubel 48 een interview met CBW-Mitex door Burger.