Tweede beurshal in Culemborg

Volgend jaar om deze tijd moet ie er staan, de nieuwe beurshal in Culemborg. Eigenaar Len de Koster van ETC Expo in Culemborg is met een aantal partijen in gesprek over de bezetting van het gebouw. De Koster kondigde zijn initiatief voor de opening van een tweede expositiehal vorig jaar december in Meubelal aan. Hij heeft inmiddels gesprekken aangeknoopt met ‘een aantal’ kandidaat-exposanten. De Koster zegt dat hij ook in gesprek is met partijen die eerder hun interesse lieten blijven voor een plaats in ETC Expo. Tot concrete afspraken kwam het volgens hem niet, omdat of het beursgebouw geen ruimte beschikbaar kon stellen of omdat het aanbod van kandidaten onvoldoende aansloot bij het karakter van ETC Expo. Projectontwikkelaar De Koster zegt dat hij een bestaande accommodatie in Culemborg in de loop van dit jaar in gereedheid gaat brengen om te gaan fungeren als beursfaciliteit. De bedrijven waar hij nu mee in gesprek is wil hij daar in onderbrengen.