Trendbericht van Cibap

Het Cibap ‘vakschool voor verbeelding’ in Zwolle heeft een eerste trendbericht uitgebracht over de werkgelegenheid in de creatieve industrie. Dat wil zeggen, marktonderzoeker bureau Berenschot heeft in samenwerking met het Cibap hiervan een inventarisatie gemaakt. Voorzitter Coby Zandbergen (foto) van het college van bestuur van de opleiding reikte het trendbericht uit tijdens een recente relatiemiddag op de school. In de creatieve industrie ligt de groei van het aantal banen ‘boven het gemiddelde’, aldus het onderzoek. In de periode 2000-2011 nam het aantal banen in Nederland toe met 0,9 procent, in de creatieve industrie met 3,0 procent. In afgelopen tien jaar steeg het aantal bedrijven in de creatieve industrie met 8,2 procent tegenover 3,3 procent in de hele economie, las Zandbergen tijdens de presentatie voor. De afgelopen vijftien jaar er zijn in ons land 27 beroepsopleidingen op mbo-niveau bijgekomen. ‘Het Cibap doet het als vakschool binnen deze instellingen erg goed’, aldus het bericht van Cibap. In januari werd bekend dat het Cibap de op een na hoogste totaalscore behaalde in de ranglijst van vakscholen in de Keuzegids MBO-Studies 2013. Het Cibap krijgt voor die prestatie een kwaliteitszegel toegekend. In het onderzoek staat ook dat de arbeidsmarkt voor creatieve mbo-beroepen conjunctuurgevoelig is. ‘Als gevolg van de economische recessie is de werkgelegenheid  de afgelopen twee jaar terug gelopen. Dat het Cibap in het werkveld goed staat aangeschreven blijkt wel uit het feit dat van het percentage afgestudeerden dat ervoor kiest om aan het werk te gaan in de grafiemedia-branche, 80 procent erin slaagt om binnen een half jaar na het eindexamen een baan te vinden binnen het vakgebied’.