Museum op zoek naar stoelen

De stoelen die in het Groningse Centraal Station hebben gestaan, zijn een gewild museumstuk. Dat wil zeggen: voor een tentoonstelling eind 2018 is het Noordelijk Scheepvaartmuseum op zoek naar de zogeheten Huizinga-stoelen die . J.A. Huizinga was eigenaar van meubelfabriek Nederland, van 1889 tot en met 1955 gevestigd in Groningen, en was een van de leveranciers van het meubilair destijds bij de bouw van het station.

Bij een reorganisatie zijn de meubels voor een deel meegegeven aan NS-medewerkers.

Bezitters van een Huizinga-stoel worden nu opgeroepen deze tijdelijk in bruikleen te geven aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Wie een stoel heeft, kan dat melden bij de Stichting Huizinga Meubel Nederland, voorzitter Fred Ootjers: fredootjers@gmail.com.