Rob Kars nieuwe man bij CBM

De Centrale Bond van Meubelfabrikanten heeft een nieuwe algemeen directeur: Rob Kars. Hij is de opvolger van Harry Nieuwenhuis. Rob Kars treedt aan per 1 februari. Nieuwenhuis zal op 1 maart officieel afzwaaien. Kars wordt bij CBM geassisteerd door adjunct-directeur Kees Zwetsloot. CBM meldt over de nieuwe directeur: “Rob Kars (53) was de laatste drie jaar algemeen directeur van De Unie, vakorganisatie voor veelal leidinggevenden in het midden en hoger kader. Daarvoor heeft hij verschillende directeurs- en managementsfuncties bekleed, o.a. bij het Achmea concern en in de uitzendwereld.”