Risicobeperking van nieuwe meubelen

Ireen Laarakker wil het risico verkleinen, dat fabrikanten zouden lopen bij het investeren in nieuw design. Nieuw design is belangrijk, volgens haar, want juist daardoor kan een fabrikant zich volgens haar onderscheiden van de massa. Het maken van het verschil is nodig, in een poging de dalende tendens van omzetten in de meubelbranche tegen te gaan. Laarakker wil dat met haar initiatief ‘30DagenDesign’ bevorderen.