Reconstructie rondom Logifurn

Met het faillissement van de stichting Logifurn te Zeist is dit najaar officieel een eind gekomen aan wat begon als een veelbelovende episode in de geschiedenis van de meubelhandel in Nederland. De rechtbank in Utrecht zette op 27 september formeel een streep onder het project. Want eerder al dit jaar, in april, hield Logifurn er feitelijk mee op. Meubel reconstrueert in editie 10 de gang van zaken rondom Logifurn: Vanaf de aanvang in 1995 tot het onlangs uitgesproken faillissement.