Rabobank: Exportgerichte bedrijven presteren beter in 2014

Bedrijven in de exportgerichte sectoren industrie, groothandel en transport zullen in 2014 profiteren van de aantrekkende economische groei bij Nederlands belangrijkste handelspartners. Bedrijfssectoren zoals detailhandel, horeca en bouw, die het moeten hebben van de binnenlandse bestedingen blijven het volgend jaar moeilijk houden. Dat blijkt uit de sectorprognoses voor het bedrijfsleven 2014 die Rabobank bekend heeft gemaakt. Door de aantrekkende export zal Nederland in de tweede helft van 2013 de recessie achter zich laten. “Bij vijf van de tien mkb-sectoren zien we de afzet in 2014 weer groeien en voor de sectoren waar de afzet nog krimpt is die geringer dan voorgaande jaren. Het is te vroeg voor optimisme, maar het lijkt er wel op dat er voor het mkb licht gloort aan het eind van de tunnel”, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij Rabobank Nederland, in een toelichting. “Bedrijven die de wind weer wat in de zeilen hebben, zijn veelal bedrijven waar de focus is gericht op vernieuwing, waardecreatie en samenwerking”, constateert Dirken. Hij spoort het mkb aan om te blijven innoveren en daarbij samenwerking te zoeken die meerwaarde oplevert.