Overname Vandersluis door Frapau Holding

De Vandersluis collectie is per 1 januari jongstleden overgenomen door Frapau Holding, het bedrijf waar onder meer het merk Casala onder valt. De collectie blijft bestaan in een zelfstandige vennootschap: Vandersluis BV. Dat laten de bedrijven weten in een persbericht. De bedoeling van de overname is de ‘samenwerking verder intensiveren en vergroten’. De twee merken (Vandersluis en Casala) moeten los van elkaar groeien, op zowel de nationale als de internationale markt. Eigenaar van Frapau, Daan van der Winkel, meldt in het bericht dat de verkoop van de merken middels gescheiden dealernetwerken wordt voortgezet.