Overheid vergroot leenmogelijkheden

Ondernemers die een lening tot 150.000 euro zoeken om hun start- en groeiplannen te financieren kunnen daarvoor sinds kort terecht bij Qredits. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie heeft geen winstoogmerk en is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van EZ, het ministerie van Sociale Zaken (SZW), verzekeraars en de grootste Nederlandse banken. Minister Kamp van Economische zaken overhandigde op 18 november 2013 de eerste cheque aan een ondernemer voor een krediet hoger dan 50.000 euro. Kamp: “Door de leenmogelijkheden van Qredits te vergroten van maximaal 50.000 euro naar 150.000 euro krediet, krijgen ondernemers meer ruimte voor hun gezonde groeiplannen. Van elke tien banen in Nederland creëert het MKB er zes. Meer ruimte voor financiering van het MKB levert banen en inkomsten in Nederland op.” In het Regeerakkoord is bepaald dat Qredits grotere kredieten mag verstrekken om de financieringsproblemen van het MKB het hoofd te kunnen bieden. Voor dit jaar heeft het kabinet 30 miljoen euro extra aan Qredits ter beschikking gesteld. Verzekeraars en banken stellen ruim 45 miljoen euro extra beschikbaar.