Oproep voor open dag meubelfabrikanten

In het kader van het eeuwfeest van CBM houden Nederlandse meubelfabrieken op 17 maart een landelijke open dag. Vakblad Meubel nodigt elke deelnemer uit om foto’s van de activiteiten te maken en die naar redactie@meubel.nl te mailen. Inzenders komen met foto én met naam en toenaam in Meubel. (Afgebeeld is een impressie van een rondleiding bij fabrikant Meubi Trend in Oss.) Het bestuur van de vereniging roept de leden op vooral aan die openbare manifestatie van ambachtelijkheid en vakmanschap mee te doen. Sterker  nog, het bestuur komt met een aantal argumenten die pleiten voor een onvoorwaardelijke deelname. Deelnemers aan de open dag laten zien dat ze als werkgever onderdeel zijn van een ‘energieke maakindustrie’, dat ze op een ‘creatieve en innovatieve  wijze de markt benaderen’ en dat ze als zodanig ‘maatschappelijk verantwoord’ bezig zijn. Dat is nog niet alles, deelnemers aan de open dag presenteren zich ‘als inspirerende partner’ aan (mogelijke) klanten en laten aan leveranciers zien dat ze een ‘betrouwbare partner’ zijn.  Deelnemende bedrijven verhogen bovendien de eigen ‘wervingskracht in de regio’ en stellen medewerkers in de gelegenheid familie en vrienden de eigen werkkring te laten zien ‘waar men trots op is’.