Opfriscursus visueel sorteren

Ingenieursbureau Evan Buytendijk uit Apeldoorn is gespecialiseerd in alles wat met hout te maken heeft. In samenspraak met de certificeringsinstelling SKH heeft het bureau de tweejaarlijkse herhalingscursus voor ‘Visueel Sorteerders’ gewijzigd. De cursus is nu een jaarlijkse opfriscursus geworden. Door deze maatregel kunnen CE-gecertificeerden volledig voldoen aan de norm, die voorschrijft dat opgeleide sorteerders jaarlijks getoetst en gecontroleerd dienen te worden. De eerste twee opfrisdagen (zonder officieel examen) zijn gepland in september. Voor meer informatie: www.evanbuytendijk.nl.