Ondernemersorganisaties

 

CBM, branchevereniging voor de Nederlandse meubel- en interieurmaakindustrie

www.cbm.nl

 

Stichting Beheer Erkenningsregelingen

(Erkenningsregeling Interieurbouw, erkenningsregeling Industriële Toelevering)

www.cbm.nl

 

Stichting Kwaliteitsmatrassen

Secretariaat: CBM, Centrale Bond van Meubelfabrikanten

www.cbm.nl

www.kwaliteitsmatrassen.nl (consumentensite)

 

CBW-MITEX, brancheorganisatie voor ondernemers in de woon-, mode-, schoenen en sportbranche

www.cbwmitex.nl

 

Stichting Erkenningsregeling Wonenbranche

www.cbw-erkend.nl

 

KIM, Kwaliteits Informatie Meubelstoffen

www.kiminfo.nl

 

NII, Nederlands Interieur Instituut

www.interieurinstituut.nl

 

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken

www.sgc.nl

 

Stichting Perscentrum Wonen

www.perscentrumwonen.nl

 

Stichting PIT, Stichting Product Informatie Tapijt

www.kieswijzervoortapijt.nl

 

ALGEMEEN

EIM, onderzoek voor bedrijf en beleid

www.eim.nl

 

HBD, Hoofdbedrijfschap Detailhandel

www.hbd.nl

 

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

www.imk.nl

 

MKB, Midden- en Kleinbedrijf Nederland

www.mkb.nl

 

RND, Raad Nederlandse Detailhandel

www.raadnederlandsedetailhandel.nl

 

Vereniging VNO-NCW

www.vno-ncw.nl