Geen vast contract

INretail

Medewerkers krijgen niet eerder een vast contract aangeboden wanneer de plannen van minister Koolmees met betrekking tot tijdelijk werk doorgaan, meldt INretail naar aanleiding van de resultaten van een enquête over deze plannen. 91% van de respondenten geeft aan dat zij niet vaker een vast contract aan zullen gaan bieden. De enquête is gehouden onder ongeveer 500 ondernemers in het kader van de campagne 'Zo werkt het niet!'. Met deze campagne, gelanceerd door een aantal brancheorganisaties, wil men een aanpassing van het wetsvoorstel van de minister realiseren. 

Het kabinet wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans tijdelijk werk (contracten voor onbepaalde tijd zonder vaste uren, tijdelijke contracten, seizoenswerk en oproepcontracten) duurder maken om werkgevers te stimuleren eerder en vaker een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren aan te bieden. Werkgevers in de detailhandel denken grotendeels echter dat deze maatregelen niet de juiste keuze zijn. Men wijst erop dat de inzet van tijdelijk werk hoort bij het werk in de sector. 94% van de werknemers geeft aan dat tijdelijke krachten voor hen onmisbaar zijn. In de detailhandel is dat vooral in december het geval. 

INretail werkt samen met ondernemingsorganisatie VMO-MKB Nederland en zeven andere brancheorganisaties aan verbetering van het wetsvoorstel. Zo willen zij o.a. de definitie van vast en tijdelijk aanpassen, zodat minder contracten onder de hoge premie vallen. Voor bijbanen van scholieren en studenten en seizoenswerk zou bijvoorbeeld een uitzondering moeten gelden, vindt INretail. Dit hebben de brancheorganisaties verwoord in een brief aan de tweede kamer. 

Thema's
Lees ook
herinrichting managementteam DGN

herinrichting managementteam DGN

Gertjo Janssen, directeur van DGN retail, wordt per  direct eveneens Managing Director van Euretco, een dochteronderneming van EK/servicegroup. In deze functie vertegenwoordigt hij behalve DGN ook Euretco in Nederland.  Om hem hiervoor de ruimte te geven wordt Paul van Essen, voorheen manager inkoop, benoemd tot commercieel manager DGN. Vanuit...

Alternatieve invulling voor Geschillencommissie Wonen

Alternatieve invulling voor Geschillencommissie Wonen

Branchevereniging INretail onderzoekt een alternatieve invulling voor 'de Geschillencommissie Wonen'. Deze commissie is de grootste kostenpost van het keurmerk CBW-erkend en de subsidie vanuit de overheid wordt teruggeschroefd.  Reden voor INretail om na te denken over hoe het anders kan. Daarom is er nu de mogelijkheid om je aan te melden voor...

Bouwen en nog eens bouwen

Bouwen en nog eens bouwen

Bouwen en nog eens bouwen is met een vermelding in het regeerakkoord zelfs uitgeroepen tot officieel kabinetsbeleid. Zo komt de woningmarkt weer in beweging, is het idee. Maar waarom blijft de crisis op de woningmarkt dan toch voortduren? Bouwen en nog eens bouwen alléén is niet de oplossing, is de verklaring van econoom Josh Ryan-Collins....