Nieuwe directie FSC

Liesbeth Gort is de nieuwe directeur van FSC Nederland. Zij is de opvolger van Bert van Veldhuizen. Gort gaat aan de slag om FSC meer ingeburgerd te krijgen en om FSC Nederland aan te sturen. De nieuwe directeur komt uit de non-profit sector. Per 1 juli is er binnen FSC ook een nieuwe manager FSC Netwerk aangesteld: Ben Romein. Hij gaat zich vooral richten op partners in de houthandel en houtindustrie.