Nederlandse tak Garant van start

De internationale retailorganisatie Garant Group heeft eind juni een Nederlandse tak opgericht. De naam van de nieuwe organisatie: Garant Nederland. Algemeen directeur is Cees de Gelder, hij wil met zelfstandige en toekomstgeoriënteerde ondernemers een samenwerkingsverband aangaan: van meubelzaken en woninginrichters, tot interieur- en slaapspecialisten. Garant Nederland streeft voor 2014 naar een groep van 50 deelnemende ondernemers, waarbij iedereen binnen het concept zijn eigen strategie kan bepalen. De  groep is een CV, commanditaire vennootschap. Ondernemers worden niet alleen lid, maar kunnen eventueel met het verwerven van een aandeel ook daadwerkelijk participeren.  De Gelder laat telefonisch weten dat inmiddels ‘ongeveer 30’ ondernemers zich hebben aangesloten.