Mogelijk doorstart Gerlag en Gerlag

DRUTEN – Eelco Gerlag International is op 27 september failliet verklaard door de rechtbank in Arnhem. Onder deze naam hangt onder meer Gerlag & Gerlag. Reden voor het faillissement, zegt curator A. Kuijpers, is het gebrek aan succes van woonprogramma Vizit. Dit shop-in-shop concept waarbij de consument kan, of eigenlijk kon, ‘mixen en matchen’ met stoffen en uitvoeringen vond niet het benodigde succes op de markt. Interesse was er wel, bleek tijdens de najaarsbeurs in Meubelhart Beusichem, maar genoeg was het niet. Curator Kuijpers voert nog gesprekken met financierders en hoopt ‘volgende week’ zekerheid te hebben over een doorstart dan wel een overname. De curator vertelt dat in het geval van een doorstart het shop-in-shop concept Vizit in ieder geval zal worden afgestoten. Het bedrijf van Antoon Gerlag zal hoe dan ook in afgeslankte vorm verder gaan. De curator kan nog geen duidelijkheid geven over het uitleveren van openstaande orders. Vandaag, 6 oktober, is een taxateur bij Gerlag en Gerlag in Druten en aan de hand daarvan zullen verdere gesprekken worden gevoerd.