Meubeltrack laat internetverkopers toe tot netwerk

Op de website Meubeltrack.nl vinden consumenten het laatste kwartaal 2012 alles wat ze nodig hebben voor in en rond hun huis. Meubeltrack.nl voegt een verdienmodel toe om in de breedte te kunnen groeien en te voldoen aan wensen van offline winkels én online winkels. Nieuw is met name de mogelijkheid voor online winkels om toe te treden tot het platform van Meubeltrack.nl. De voorwaarde om een fysieke vestiging te hebben verdwijnt. “Als autoriteiten als Kewlox.nl en Home24 je beginnen te benaderen voor een resultaatgericht model, dan moet er geschakeld worden”, aldus Rob Bogaers. “Ons uitsluitend richten op offline aanbod is een beperking voor de groei van Meubeltrack.nl.”