Meubelindustrie speelt tweede viool

Interieurbouwers zijn  de grootste groep ondernemers in de meubelindustrie in Nederland. Volgens een studie van werkgeversorganisatie CBM zijn de woonmeubelfabrikanten in aantal de tweede partij. Het aandeel van de interieurbouw in de meubelindustrie in ons land is over de periode van 1986 tot medio 2011 gestegen van 27 procent naar ongeveer 49 procent. Daarmee is er een eind gekomen aan de status van woonmeubelfabrikanten als dominante partij in dit deel van de industrie. De toename van het belang van de interieurbouw is niet alleen een verdienste van de bedrijfstak zelf. Het aantal reguliere woonmeubelfabrikanten in Nederland is onder druk van ontwikkelingen op de markt ‘fors gekrompen’. Dat meldt de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, CBM, in een interne studie. Lees meer in editie 52 van Meubel.