Meubeleconomie herstelt in 2014

Voor 2014 wordt er een voorzichtig herstel van de meubeleconomie verwacht. Dat herstel rust op drie pijlers: stabilisatie of groei van de woningmarkt, herstel van de koopkracht en toename van het consumentenvertrouwen. Deze groeifactoren zijn nu reeds waarneembaar maar, wat belangrijker is: ze zijn voor de meubelbranche van groter belang dan voor welke collega-branche ook. Maar niet elk bedrijf zal hier in gelijke mate van kunnen profiteren. Lees de analyse in Meubel.