Meeste klachten bij Geschillencommissie gaan over zitmeubelen

De Geschillencommissie heeft haar jaarverslag van 2012 uitgebracht. De belangrijkste voor de woonbranche is de Geschillencommissie Wonen. Er waren in 2012 1.154 klachten in behandeling, waarvan 896 ingediend in het verslagjaar. De commissie verzond in het verslagjaar 338 uitspraken. Ook werden 242 zaken onder leiding van een bemiddelingsdeskundige ‘geschikt’. Het merendeel van de klachten waarin uitspraak werd gedaan, had betrekking op keukens en zitmeubelen. Daarnaast ging een groot aantal klachten over parket. De overige klachten hadden onder meer betrekking op vloerbedekking, slaapkamers en badkamers. Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was, bedroeg gemiddeld 3.289 euro. In 83 procent van het totale aantal klachten was de consument bij de zitting aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer was in 67 procent van de klachten aanwezig. De consument liet zich in 37 procent van de klachten bijstaan door een rechtshulpverlener. De ondernemer had in 7 procent van de klachten rechtshulp. Bij 338 klachten heeft de commissie uitspraak gedaan. Bij 108 klachten werd de klacht gegrond bevonden. Bij 34 klachten werd de klacht ten dele gegrond verklaard. Bij 179 klachten werd de klacht ongegrond verklaard. Bij 3 klachten heeft de commissie zich niet bevoegd geacht van de klacht kennis te nemen en in 3 gevallen heeft de commissie de consument niet ontvankelijk verklaard in diens klacht. Bij 11 gevallen werd er tijdens de zitting een schikking bereikt. De commissie kende in 59 gevallen een schadevergoeding toe. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding 2.116 euro.