Meer omzet voor Belgische industrie

Het lijken cijfers uit een andere tijd, de scores van de Belgische meubelindustrie over de eerste zes maanden van dit jaar. Volgens werkgeversorganisatie Fedustria zag de bedrijfstak kans om een omzet in geld te realiseren van 1,4 miljard euro. Dat is een stijging  van 6,3 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode over 2010. In Meubel 7 van vrijdag 18 november een toelichting op deze cijfers.