Matrassen en meubelen met BASF-schuim toch niet giftig

Matrassen en meubelen waar polyurethaan van BASF in is verwerkt zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat is de conclusie van BASF en van de Duitse meubelbond na onderzoek. Door een productiefout bij het chemieconcern is de gifstof dichlorbenzol in het kunststofproduct toluoldiisocyanat (TDI) beland, wat gebruikt wordt als grondstof van polyurethaan, wat weer terecht komt in bijvoorbeeld matrassen, meubelen en autostoelen. Dichlorbenzol kan huid, luchtwegen en ogen irriteren en is mogelijk kankerverwekkend.

Van de 7,5 ton geproduceerde TDI was tweederde nog niet verwerkt, het overige schuim is bij ongeveer vijftig afnemers terechtgekomen en teruggeroepen. Het is zeker dat er matrassen met de stof bij de consument zijn beland, meldt de Duitse koepelorganisatie van matrasfabrikanten. BASF kreeg vrijdag zo’n 300 telefoontjes van de industrie met vragen over het materiaal. en heeft een team aangewezen om de komende tijd vragen te beantwoorden.

Een van de afnemers is het Belgische Recticel. Zij stellen in een persbericht onmiddellijk de productie te hebben stilgelegd. “BASF is een van de belangrijkste leveranciers van TDI (…). Op grond van de voorlopige informatie van BASF heeft Recticel onmiddellijk voorzorgsmaatregelen genomen op de getroffen sites, met een tijdelijke stop in productie en leveringen, teneinde zo veel als mogelijk de eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van werknemers, klanten of consumenten te beperken.” 

De TDI die nog niet is verwerkt wordt teruggeroepen, ondanks dat nu blijkt dat de waardes dichlorbenzol zodanig laag zijn dat BASF niet uitgaat van gezondheidsrisico’s. Het onderzoek is gedaan door BASF zelf en wordt bevestigd door contra-expertise analyses van de Duitse meubelbond VDM.

De Nederlandse brancheorganisaties van fabrikanten (Koninklijke CBM) en retailers (INretail) zijn verheugd over dit positieve bericht. Hiermee is er duidelijkheid dat eindproducten zoals matrassen en meubelen niet getroffen zijn door effecten van de productiefout bij BASF. Sinds het nieuws over de productiefout naar buiten kwam, hebben beide organisaties nauw contact met de achterban onderhouden over dit onderwerp.

Industrie en consument kunnen met vragen BASF bellen. De hotline  is tussen 8:00 uur en 18:00 uur geopend onder nummer: +49 621 60-21919.