Jaarrede CBM:

Henny Groeneweg (links) van Koninklijke CBM spreekt traditiegetrouw in december de jaarrede uit. Hieronder de volledige tekst van zijn rede. Opvallend: CBM wil gaan optreden als een businesspartner voor de leden en zich hard gaan maken voor een sterke, creatieve maakindustrie voor wonen en werken. De ‘mission statement’ is nu: Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor de interieurbouw en meubelindustrie behartigt – als businesspartner – de belangen van haar leden en zet zich actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken.

In de Meubel van vrijdag 20 december een interview met Kees Hoogendijk over deze herziene statement en een kort verslag van de bijeenkomst.

 

 

Jaarrede Henny Groeneweg op de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke CBM, 12 december 2013

Hartelijk welkom op het openbare gedeelte van de ledenvergadering van de Koninklijke CBM.

Een bijzonder welkom aan de gasten en sprekers die net zijn binnengekomen.

Laat ik beginnen met het goede nieuws: Officieel is de Nederlandse economie uit de recessie. Dat is een goed begin. Maar laten we wel wezen, de groei heeft de interieurbouw en meubelindustrie nog niet bereikt.  De markt is nog niet groot genoeg voor alle bedrijven, dat zien we in terug in de marges en de hoeveelheid werk. Maar ik wil het vandaag vooral hebben over kansen. Want voor mij staat één ding als een paal boven water: de toekomst is voor ondernemers die het lef hebben om buiten de gebaande paden te treden, door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en durven samen te werken.

Wij zien namelijk ondernemers die ondanks de crisis groeien, investeren en nieuwe markten ontdekken. Ook in de moeilijkste segmenten, zoals kantoorinrichting en zitmeubelen. Dit zijn ondernemers die durf tonen om het net even anders aan te pakken. Sommigen halen de groei over de grens. Ik ken verhalen van fabrikanten die succesvol zijn in Scandinavië en Canada, marktaandeel veroveren in Duitsland en in het Midden-Oosten aan de slag gaan. Andere bedrijven zoeken vooral de samenwerking in nieuwe netwerken, bijvoorbeeld met fabrikanten van andere interieurproducten of leveranciers van consumentenelektronica.  Als laatste wil ik nog even noemen: originele manier van verkopen van producten. Dat is de rode draad die door deze dag loopt. Maarten van de Goor, directeur van zitmeubelfabrikant Jess Design, is bijvoorbeeld binnen gelopen bij een retailer in de mode. De sfeer en lifestyle die de desbetreffende winkel uitademde past namelijk goed bij zijn producten. Nu kun je daar zijn meubelen kopen. Dat is toch fantastisch?

Samenwerking, internationaal ondernemen en marketing zijn een aantal onderwerpen waarop de CBM probeert te prikkelen en te inspireren. Velen van jullie heb ik bijvoorbeeld gezien tijdens de bijeenkomsten van CBM. De bijeenkomst ‘Beweeg de Consument’ trok ruim 180 deelnemers en bij het Netwerkcafé van Jong Management  – met Piet Boon en René Nijboer – waren meer dan 150 bezoekers aanwezig. Ook hebben alle bedrijven het rapport ‘Internationaal ondernemen’ ontvangen. De leden waren zeer positief over de bijeenkomsten en de rapporten. Daar gaan we dus volgend jaar mee door.

Ook hebben velen van jullie individueel contact met de CBM. Onze juristen hebben dit jaar honderden vragen beantwoord en vele adviestrajecten verzorgd. Maar natuurlijk ook de medewerkers die zich bezighouden met incassozaken, arbo, milieu en internationaal ondernemen hebben velen van onze leden geholpen. Maar ook bij de inkoop van energie, die uit collectieve gedachte ontstaan is en met de door CBM ontwikkelde maatwerkverzekeringsproducten hebben wij voor veel leden aanzienlijke besparingen weten te realiseren.

Branchebreed zijn er ook nog andere mooie resultaten te melden. Het afgelopen jaar is de samenwerking met de vakbonden op vele fronten verbeterd. Daardoor konden we in 2013 een nieuwe CAO afsluiten en is overeenstemming over een nieuw bestuursmodel voor het Bedrijfstakpensioenfonds Meubelindustrie. Dit geeft vertrouwen voor de komende onderhandelingen over een nieuw pensioencontract dat per 1 januari 2015 operationeel moet zijn.

Ook spelen we in op de bezuinigingen in het beroepsonderwijs, die onze vakopleidingen zwaar onder druk zetten. Om de invloed op onze vakopleidingen te verstevigen hebben wij de regie naar ons toe getrokken. Komend jaar gaat CBM samen met de vakbonden een eigen Expertisecentrum Meubel oprichten. Daarnaast zetten we in 2015 ook een vernieuwd  Mbo-opleidinghuis neer voor de branche. We doen dat samen met onze vakschool het Hout- en Meubileringscollege, met een tiental ROC’s, die preferred supplier worden en met onze samenwerkingsverbanden in de regio. Geen zaken waar u zich als ondernemer dagelijks mee bezighoudt. Maar wel belangrijk dat CBM samen met de vakbonden hier de regie naar zich toetrekt. Want goed opgeleide vaklieden blijven altijd nodig.

Het afgelopen jaar hebben we ook een reorganisatie doorgevoerd in het bureau. Daarnaast hebben we een nieuwe directeur aangesteld, Kees Hoogendijk, die samen met de adjunct-directeur Kees Zwetsloot het directieteam vormt van CBM. Het laatste halfjaar hebben directie en medewerkers van CBM, in het verlengde van het visietraject een beleidsplan en een mission statement ontwikkeld, die ik u graag presenteer:

Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor de interieurbouw en meubelindustrie behartigt – als businesspartner – de belangen van haar leden en zet zich actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken.

Met de term – businesspartner – geven we aan dat CBM aantoonbare toegevoegde waarde moet hebben voor haar leden. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar er is  daadkracht en proactiviteit nodig om dat waar te maken. Daarom staat het expliciet in de missie.

Daarnaast kiezen wij welbewust een eigen identiteit voor de sector. Wij zijn “de Creatieve Maakindustrie voor Wonen en Werken.” Die identiteit straalt passie, trots en beleving uit. Niet alleen naar de klanten, maar ook naar consumenten en de samenleving. ‘Wonen en Werken’ verwijst naar de nieuwe netwerken waarin we ons willen manifesteren. Met collega-branches, ontwerpers, architecten, woningcorporaties en gemeenten, de zorg en andere stakeholders.

Alle ingrediënten zijn in de missie aanwezig en de CBM gaat voor u en de branche door het vuur. Maar uiteindelijk gaat het ook om uw ondernemerschap. Het lef waar ik het eerder al over had. Het lef om die stap over de grens te zetten, die collega op te bellen om samen te werken of die ludieke marketingactie gewoon te doen. Met andere woorden, de toekomst is aan u.