Internetbedrijven in opkomst

Beginnende detaillisten trekken eerder met hun handel het internet op, dan dat ze een stenen winkel openen. Althans, vorig jaar vonden nieuwe bedrijven in de detailhandel zich eerder terug op internet dat in 2007. Toen ging het om 22 procent van de starters, in 2011 ging het om ruim 35 procent. Bij het CBS houden ze dat allemaal bij. In 2011 was ruim twee derde van de startende detaillisten een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen. Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt.