Individueel optimisme

Drie Nederlandse meubelfabrikanten spreken in M08 uit waarom er nog altijd reden is om te juichen. De ontwikkeling van de economie mag dan op onderdelen behoorlijk stagneren, consumenten zijn nog steeds redelijk optimistisch over de eigen positie. Toch zijn potentiële klanten van de detailhandel terughoudend als het gaat om investeringen in bijvoorbeeld het eigen huishouden. Juist vanwege de bange toekomst… Detaillisten in non-food, als we ons daartoe beperken, wisten de financieel-economische schade in het derde kwartaal nog enigszins te beperken. Vooral door de daling van de verkoop in volumes nog enigszins in balans te houden door de prijzen van hun waren op te voeren. Geen verheffende periode, maar een rondje langs de velden leert dat er niet overal wordt gesomberd.