HTC en ETC gaan samenwerken

Beurscentra ETC Expo (Culemborg) en HTC (Nieuwegein) gaan samenwerken in de vorm van presentaties op elkaars beurs dit  najaar. Beide centra verhuren permanente showroomruimte aan de vakhandel in meubel- en interieurproducten. Beiden hebben een eigen profiel.  Waar het HTC zich in alle lagen van de markt wil profileren, concentreert het ETC zich uitsluitend op het hoge segment van de markt. Er is dus sprake van een zekere overlap in de doelgroep. In een persbericht laten de partijen weten de gezamenlijke presentatie naar de markt als ‘logische stap’ te zien. Gesprekken over mogelijke samenwerking worden al geruime tijd gevoerd. Nu het HTC in zee is gegaan met het NII (Woonmodecity), heeft het ETC zich willen aansluiten. Vooralsnog krijgt de samenwerking vorm in een presentatie van de ene beurs op de andere en andersom.