Goed voor bouwsector

Nederland slaat aan het klussen. Volgens kluswebsite.nl, een online marktplaats voor het uitbesteden van klussen in en rondom de woning, komt dit door de tijdelijke btw-verlaging die binnen de bouw- en verbouwsector is ingevoerd. De btw ging van negentien naar zes procent. Kluswebsite.nl heeft gebruikers gevraagd of de verlaging de reden was om toch weer klussen in huis te laten uitvoeren. Zesenzestig procent beaamde dit.