Geen dubbele houtvoorraden meer

FSC Nederland is op zoek gegaan naar een oplossing voor houthandelaren en importeurs die dubbele voorraden hanteren van FSC- en PEFC-gecertificeerd hout. Houthandelaren en importeurs die naaldhout aanbieden op de Nederlandse markt hebben over het algemeen zowel FSC- als PEFC-gecertificeerd naaldhout in het assortiment. Voor naaldhout geldt echter, dat het PEFC-gecertificeerde aanbod groter is dan FSC. Maar voor de vraag geldt juist het omgekeerde: die is groter voor FSC-gecertificeerd naaldhout dan voor PEFC. Volgens de organisatie biedt het FSC-systeem twee oplossingen: stimulering van dubbelcertificering van bosbeheer en het mengen van FSC- en PEFC-hout door de importeur. Voor wie hier meer over wilt weten: mengen is toegestaan wanneer aan een aantal eisen wordt voldaan zoals omschreven in een door FSC Nederland ontwikkeld stappenplan.