Geef uw vakantie door!

Is uw bedrijf deze zomer wegens vakantie een tijdje gesloten? Laat dat dan weten aan afnemers en leveranciers. Vakweekblad Meubel biedt daartoe gelegenheid in de edities van juni, juli en augustus. Zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden, vermelden wij de vakantietermijn van uw bedrijf. (Van agenten en importeurs melden wij de periode dat hun eigen bedrijf gesloten is). Gegevens van bedrijven die niet sluiten, worden niet opgenomen. Geef uw vakantie door via e-mail: redactie@meubel.nl. Dit aanbod geldt alleen voor abonnees van vakblad Meubel.