Fusie Euretco en Intres bijna rond

Voor wie het fusieproces tussen Eurecto en Intres stap voor stap probeert bij te houden; de ondernemingsraden van beide bedrijven hebben een positief advies afgegeven over de geplande samenvoeging. Het oordeel is nu aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Wannéér de NMa met een uitspraak komt over de voorgenomen fusie is niet bekend. De NMa kondigt haar uitspraken of andere mededelingen nooit aan. De verwachting is dat de instelling, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, geen bezwaar gaat maken.