FSC-hout regio Haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden en de negen gemeenten die samenwerken in de regio hebben het convenant met FSC Nederland voor onbepaalde tijd vernieuwd. De gemeenten geven in het nieuwe convenant aan uitsluitend nog te werken met gecertificeerde aannemers, wat zal bijdragen aan het vanzelfsprekend maken van FSC. Regiobestuurder Hans Horlings is blij met het vernieuwde FSC convenant dat nu voor onbepaalde tijd voor de regio van kracht is: “Voor Haaglanden is duurzame ontwikkeling van de regio een belangrijk thema. Haaglanden en de gemeenten zetten zich in om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Bossen met hun rijke leefsystemen leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Het behoud van deze bossen is ons daarom veel waard. Met de ondertekening van dit convenant zetten we weer een stap in de goede richting en wij hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen.”