Euretco en Intres hebben elkaar nodig

Ze zaten vorige week voor het eerst gezamenlijk bij elkaar, de zelfstandig woonondernemers die nu nog zaken doen met óf Euretco óf met Intres. En ze zaten ook voor de laatste keer als twee onderscheidende groepen bij elkaar. De fusiedocumenten worden nog deze maand onder toezicht van de NMa ondertekend. Daarmee houden de twee retailserviceorganisaties in hun huidige vorm op te bestaan. Om vervolgens meteen samen door te gaan als Euretco. Dat de twee organisaties kiezen voor een gezamenlijke toekomst is min of meer een vanzelfsprekendheid. Althans, voor Harrie Bruijniks. “Deze tijd”, sprak de directievoorzitter van Euretco tot de verzamelde achterban, “vraagt om een sterke organisatie. We hebben elkaar nodig.” In Meubel van 13 april een verslag van de bijeenkomst in Rotterdam.