Detaillisten springen om praktisch advies

Voorzitter Jan Meerman van CBW-Mitex signaleert ‘een enorme honger’ onder detaillisten naar concrete adviezen over hoe met enig succes te handelen onder de huidige omstandigheden. Meerman baseert zich daarbij op ervaringen, die hij heeft opgedaan tijdens sessies die CBW-Mitex in het land organiseert om de achterban te motiveren en te activeren. De voorman ziet tegelijk ook een ‘enorme onwetendheid’ over ‘hoe kansen opgepakt kunnen worden’. Meerman meent dat twintig procent van de detaillisten ook in deze tijd van economische recessie, nog steeds kans ziet om de omzet op te krikken. “Ondernemers in deze groepen regelen het zelf wel, die hebben geen hulp nodig.” Tachtig procent ziet de omzetontwikkeling stagneren. “Van deze groep vraagt zestig procent  om concrete hulp en adviezen.” Meubel interviewde Meerman over het advies. Lees meer hierover in de editie van 25 mei. Proefexemplaar aanvragen? Dat kan via deze website. Klik op het kopje ‘Abonneren’.