De meubeltroonrede

De troonrede is inmiddels door de koning bekend gemaakt. Maar wat betekent dit voor de meubelbranche? De redactie van Vakblad Meubel noemt in de komende editie een aantal punten uit de troonrede en betrekt deze op de meubelsector. Er zijn wellicht een hoop negatieve punten. Maar ook positieve. In de troonrede staat bijvoorbeeld: “In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren.” De overheid gaat zich voor een deel terugtrekken uit de zorg. Dit betekent dat er meer zorg in de huisomgeving van mensen zal plaatsvinden. Meubels en woninginrichting die hieraan kunnen bijdragen hebben een goede toekomst. Domotica, bedden die op verpleeghoogte gebracht kunnen worden, sta-op-stoelen, het zijn producten met toekomst, en ze zijn in de wonensector in betere handen dan in de zorgsector.