CBS: Omzet woonwinkels daalt al meer dan drie jaar

Het CBS kwam eind juli met een conclusie voor wat betreft de omzet van woonwinkels: ‘In het eerste kwartaal van 2012 kwam de omzet van de woonwinkels 5 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2011. De daling is geheel toe te schrijven aan teruglopende verkopen. De omzet van de woonbranche krimpt al sinds het begin van de crisis eind 2008.’ Volgens het CBS was het derde kwartaal van 2009 het dieptepunt. De omzet nam toen met bijna 11 procent af. Daarna werd de omzetkrimp tot het eind 2010 steeds kleiner. Volgens de cijfers van het CBS bleef het omzetverlies in de eerste drie kwartalen van 2011 beperkt tot rond de 1 procent, maar inmiddels neemt de krimp weer toe. Het CBS meldt ook: ‘De vraag naar producten van woonwinkels hangt onder meer samen met het aantal verhuizingen en de hoeveelheid gereedgekomen nieuwbouwwoningen. In 2011 zijn er ruim 20 procent minder mensen verhuisd dan in 2008, terwijl het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen ruim een kwart lager was. Dit had zijn weerslag op de verkopen: hoewel de prijzen in de woonbranche in het eerste kwartaal van 2012 licht stegen, was dat niet genoeg om het verlies aan volume te compenseren.’