Belangrijk

De omzetten over het tweede kwartaal in de woondetailhandel zijn minder diep gezakt dan de omzetten tijdens de vergelijkbare periode van het vorig jaar. De jongste uitkomst is desondanks geen aanleiding voor woonondernemers om de vlag uit te hangen. In Meubel 48, die 26 augustus verschijnt, is te lezen wat de omzetcijfers zijn én wat ze te betekenen hebben.