Omzet woonsector knarst en piept

verhuizingen

De keukenbranche lijkt haar rol als algehele trekker van de woonbranche op te moeten geven. De sector haalde over de eerste helft van dit jaar nog een omzetplus van 11 procent binnen. De keukenverkopen konden de gemiddelde score van de totale branche nog enigszins opkrikken. Daar is nu nauwelijks nog iets van over.

Nu de keukenverkopers in het derde kwartaal de gehele omzetverbetering vrijwel volledig zagen verdampen, dreigt het jaar 2018 met het vierde kwartaal nog voor de boeg nu al als een nachtkaars uit te gaan. Branchevereniging INretail kon in augustus in haar omzetverslag over het eerste halfjaar van 2018 nog zwarte cijfers melden. Niet uitbundig weliswaar en allerminst gebaseerd op een vertrouwenwekkende bodem, maar toch zwárte cijfers. ‘De woonbranche zag de omzet in de eerste helft van 2018 met gemiddeld 3,6 procent stijgen. Met een omzetplus van gemiddeld 11,1 procent deden keukenverkopers erg goede zaken. Hieraan dankt de branche de omzetgroei in de eerste helft van dit jaar’, klonk het deze zomer nog vanuit Zeist. ‘Andere segmenten noteerden minder prominente percentages.’ Gemengde woonwinkels, aldus de stand over de eerste twee kwartalen van 2018, kwamen tot een omzetplus van 2,1 procent. Negatieve omzetscores werden genoteerd door meubelzaken (min 1,4 procent), woningtextielzaken (min 0,4 procent) en door slaapspeciaalzaken (min 3 procent).

Tropische omstandigheden

INretail kan daar nu de uitkomsten naast leggen van het omzetverloop over het derde kwartaal. Juli, augustus en september passeerden onder extreme weersomstandigheden. Terwijl de zon zich vrijwel dagelijks bovenmatig liet zien en het overal kurk- en kurkdroog was, zakte de omzet van slaapspeciaalzaken (min 8,9 procent), gemengde winkels (min 7,4 procent), meubelwinkels (min 5,4 procent) en van woningtextielzaken (min 2,1 procent) in. Volgens de branchewaarnemers door behalve de tropische omstandigheden ook veroorzaakt door de ‘situatie op de woningmarkt’. ‘De keukensector is sterk verweven met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit segment noteerde in het derde kwartaal 10,1 procent minder omzet.’

Verhuizingen

INretail kwam met de omzetresultaten van de eerste helft 2018 in de hand met de waarschuwing dat het weleens rap gedaan zou kunnen zijn met ‘de hoge percentages waarmee de omzetten afgelopen seizoenen groeiden’. De organisatie onderbouwde de waarschuwing met vaststellingen en aannames van CBS en Rabobank over het aantal verhuizingen en woningverkopen. ‘De effecten van de teruglopende woningmarkt zullen in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn in de investeringen in woonproducten’, was in augustus de stelling van INretail. Van de consumentenbestedingen aan grote woonartikelen is 38 procent te relateren aan verhuizingen, aldus onderzoek van INretail en GfK. (2013: 29 procent). Vooral de omzet van woonwinkels die vloeren en keukens verkopen, wordt beïnvloed door het aantal verhuizingen, zo stelt de branchevereniging.

Duikelende omzetten

Wijst INretail op externe omstandigheden als de extreme zomer en de oververhitte woningmarkt om duikelende omzetten te verklaren, de Belgische branchevereniging Fedustria signaleert andere sentimenten onder consumenten. Fedustria behartigt in de eerste plaats de belangen van de textiel-, hout- en meubelindustrie in België. Desalniettemin schetst de organisatie in haar publicaties ook de economische conditie van de woondetailhandel. De organisatie publiceerde deze maand de marktontwikkelingen over de eerste zes maanden van 2018. Deze zijn niet om over naar huis te schrijven.

‘De Belgische meubelindustrie wordt geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden’, steekt ze in haar commentaar van wal. ‘Na een omzetdaling van gemiddeld 6 procent in 2017 zet deze zich op basis van voorlopige cijfers voort in de eerste helft van 2018.’ Fedustria noteert vooralsnog een daling van 2,7 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. De omzetdaling in 2017 laat zich in alle productgroepen zien: vooral in woon- (min 7,7 procent) en projectmeubilair (min 8,4 procent) is de omzet gedaald. Over de eerste zes maanden van 2018 wisten deze groepen het omzetverlies te beperken tot respectievelijk min 5,6 procent en min 2,7 procent.  Keukenmeubelen (plus 2,5 procent) en slaapcomfort (plus 0,1 procent) konden zich over het eerste semester van 2018 wel wat herpakken.

Aankoop aarzeling

De meubelindustrie in België zag de omzet over het eerste halfjaar van 2018 dalen met bijna 3 procent in vergelijking met de omzet over de vergelijkbare periode een jaar eerder. De daling liet zich vooral zien in het grootste segment, dat van de woonmeubels. De omzet voor slaapspeciaalzaken wist zich te stabiliseren, al daalde de afzet wel in volume. Bij Fedustria spreekt men inmiddels van een ‘stagnatie van de meubelvraag’. Welke oorzaken van aankoopaarzeling onder consumenten meent de fabrikantenorganisatie daarvoor te kunnen aanvoeren? Fedustria wijst op ‘onzekerheid en voorzichtigheid’ als gevolg van gestegen energie- en brandstofkosten, op ‘hogere vaste kosten’ van wonen en op (internationale) politieke ontwikkelingen die leiden tot uitstel van grotere aankopen. ‘Daarnaast speelt het verder doorbreken van e-commerce zeker ook een rol.’

Ook andere indicaties zouden op een ‘groeivertraging’ wijzen. Zoals minder economische groei in de eurozone als gevolg van hogere olieprijzen in de eerste helft van 2018. En een daling van het consumenten- en producentenvertrouwen, onder meer veroorzaakt door een vrees voor handelsconflicten. ‘Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken.’ Marktwaarnemers van Fedustria wijzen ook op de onduidelijkheid over de economische verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wanneer volgend voorjaar partijen elkaar vaarwel zwaaien.

Lees ook
Meer omzet

Meer omzet

De omzet van de detailhandel is in november flink toegenomen in vergelijking met die van een jaar eerder, meldt het CBS. In de non-foodsector steeg de omzet met bijna 4%. Online is er bijna 20% meer omgezet. Webwinkels draaiden gemiddeld 12% meer omzet. De online omzet van winkels waarbij internetverkoop een nevenactiviteit is steeg met ruim 33%. De...

INretail spreekt verwachtingen uit

INretail spreekt verwachtingen uit

De omzet voor de sector wonen daalt in 2019 met gemiddeld 3%, stelt INretail in zijn brancheverwachting 2019. Dit komt volgens de organisatie door het opdrogen van de huizenmarkt en de stijging van de huizenprijzen. INretail verwacht dat in 2019 7% minder huizen van eigenaar wisselen en de huizenprijzen met 6% stijgen. Deze trend is vooral rond de grote...

Private label voor Flinders

Private label voor Flinders

Flinders lanceert dit jaar een private label. Zo wil Flinders de focus leggen op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Het label zal vooral uit exclusieve meubels en gelimiteerde edities van samenwerkende designlabels bestaan. Deze producten zullen samen met de leveranciers in beperkte oplage geproduceerd worden. 'Hiermee kunnen we een Flinders...