Omzet woonsector knarst en piept

verhuizingen

De keukenbranche lijkt haar rol als algehele trekker van de woonbranche op te moeten geven. De sector haalde over de eerste helft van dit jaar nog een omzetplus van 11 procent binnen. De keukenverkopen konden de gemiddelde score van de totale branche nog enigszins opkrikken. Daar is nu nauwelijks nog iets van over.

Nu de keukenverkopers in het derde kwartaal de gehele omzetverbetering vrijwel volledig zagen verdampen, dreigt het jaar 2018 met het vierde kwartaal nog voor de boeg nu al als een nachtkaars uit te gaan. Branchevereniging INretail kon in augustus in haar omzetverslag over het eerste halfjaar van 2018 nog zwarte cijfers melden. Niet uitbundig weliswaar en allerminst gebaseerd op een vertrouwenwekkende bodem, maar toch zwárte cijfers. ‘De woonbranche zag de omzet in de eerste helft van 2018 met gemiddeld 3,6 procent stijgen. Met een omzetplus van gemiddeld 11,1 procent deden keukenverkopers erg goede zaken. Hieraan dankt de branche de omzetgroei in de eerste helft van dit jaar’, klonk het deze zomer nog vanuit Zeist. ‘Andere segmenten noteerden minder prominente percentages.’ Gemengde woonwinkels, aldus de stand over de eerste twee kwartalen van 2018, kwamen tot een omzetplus van 2,1 procent. Negatieve omzetscores werden genoteerd door meubelzaken (min 1,4 procent), woningtextielzaken (min 0,4 procent) en door slaapspeciaalzaken (min 3 procent).

Tropische omstandigheden

INretail kan daar nu de uitkomsten naast leggen van het omzetverloop over het derde kwartaal. Juli, augustus en september passeerden onder extreme weersomstandigheden. Terwijl de zon zich vrijwel dagelijks bovenmatig liet zien en het overal kurk- en kurkdroog was, zakte de omzet van slaapspeciaalzaken (min 8,9 procent), gemengde winkels (min 7,4 procent), meubelwinkels (min 5,4 procent) en van woningtextielzaken (min 2,1 procent) in. Volgens de branchewaarnemers door behalve de tropische omstandigheden ook veroorzaakt door de ‘situatie op de woningmarkt’. ‘De keukensector is sterk verweven met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit segment noteerde in het derde kwartaal 10,1 procent minder omzet.’

Verhuizingen

INretail kwam met de omzetresultaten van de eerste helft 2018 in de hand met de waarschuwing dat het weleens rap gedaan zou kunnen zijn met ‘de hoge percentages waarmee de omzetten afgelopen seizoenen groeiden’. De organisatie onderbouwde de waarschuwing met vaststellingen en aannames van CBS en Rabobank over het aantal verhuizingen en woningverkopen. ‘De effecten van de teruglopende woningmarkt zullen in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn in de investeringen in woonproducten’, was in augustus de stelling van INretail. Van de consumentenbestedingen aan grote woonartikelen is 38 procent te relateren aan verhuizingen, aldus onderzoek van INretail en GfK. (2013: 29 procent). Vooral de omzet van woonwinkels die vloeren en keukens verkopen, wordt beïnvloed door het aantal verhuizingen, zo stelt de branchevereniging.

Duikelende omzetten

Wijst INretail op externe omstandigheden als de extreme zomer en de oververhitte woningmarkt om duikelende omzetten te verklaren, de Belgische branchevereniging Fedustria signaleert andere sentimenten onder consumenten. Fedustria behartigt in de eerste plaats de belangen van de textiel-, hout- en meubelindustrie in België. Desalniettemin schetst de organisatie in haar publicaties ook de economische conditie van de woondetailhandel. De organisatie publiceerde deze maand de marktontwikkelingen over de eerste zes maanden van 2018. Deze zijn niet om over naar huis te schrijven.

‘De Belgische meubelindustrie wordt geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden’, steekt ze in haar commentaar van wal. ‘Na een omzetdaling van gemiddeld 6 procent in 2017 zet deze zich op basis van voorlopige cijfers voort in de eerste helft van 2018.’ Fedustria noteert vooralsnog een daling van 2,7 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. De omzetdaling in 2017 laat zich in alle productgroepen zien: vooral in woon- (min 7,7 procent) en projectmeubilair (min 8,4 procent) is de omzet gedaald. Over de eerste zes maanden van 2018 wisten deze groepen het omzetverlies te beperken tot respectievelijk min 5,6 procent en min 2,7 procent.  Keukenmeubelen (plus 2,5 procent) en slaapcomfort (plus 0,1 procent) konden zich over het eerste semester van 2018 wel wat herpakken.

Aankoop aarzeling

De meubelindustrie in België zag de omzet over het eerste halfjaar van 2018 dalen met bijna 3 procent in vergelijking met de omzet over de vergelijkbare periode een jaar eerder. De daling liet zich vooral zien in het grootste segment, dat van de woonmeubels. De omzet voor slaapspeciaalzaken wist zich te stabiliseren, al daalde de afzet wel in volume. Bij Fedustria spreekt men inmiddels van een ‘stagnatie van de meubelvraag’. Welke oorzaken van aankoopaarzeling onder consumenten meent de fabrikantenorganisatie daarvoor te kunnen aanvoeren? Fedustria wijst op ‘onzekerheid en voorzichtigheid’ als gevolg van gestegen energie- en brandstofkosten, op ‘hogere vaste kosten’ van wonen en op (internationale) politieke ontwikkelingen die leiden tot uitstel van grotere aankopen. ‘Daarnaast speelt het verder doorbreken van e-commerce zeker ook een rol.’

Ook andere indicaties zouden op een ‘groeivertraging’ wijzen. Zoals minder economische groei in de eurozone als gevolg van hogere olieprijzen in de eerste helft van 2018. En een daling van het consumenten- en producentenvertrouwen, onder meer veroorzaakt door een vrees voor handelsconflicten. ‘Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken.’ Marktwaarnemers van Fedustria wijzen ook op de onduidelijkheid over de economische verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wanneer volgend voorjaar partijen elkaar vaarwel zwaaien.

Lees ook
Cao Retail non-food algemeen verbindend

Cao Retail non-food algemeen verbindend

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Retail Non-Food algemeen verbindend verklaard. Hierdoor geldt de cao nu voor alle 17.000 werkgevers en medewerkers in de branches die onder deze cao vallen. Deze loopt tot 1 januari 2021, aldus branchevereniging INretail.  Vorig jaar juli al sloten Koninklijke INretail, Tuinbranche...

Groei omzet detailhandel

Groei omzet detailhandel

De omzet voor winkels in vloeren, meubels en woninginrichting is in januari 2019 gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2018, meldt het CBS. De omzet voor winkels in doe-het-zelf artikelen, keukens en vloeren steeg met 6,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Winkels in meubels en woninginrichting behaalden een omzetgroei van 2,2%.  Met deze...

Flinke uitbreiding voor woonwinkel Flinders

Flinke uitbreiding voor woonwinkel Flinders

Woonwinkel Flinders heeft een huurovereenkomst getekend met vastgoedbelegger DHG voor de huur van een nieuw warehouse van 14.000 vierkante meter op het Atlaspark in Amsterdam. Flinders gaat het warehouse in maart 2020 in gebruik nemen.  De locatie zal twee keer zoveel ruimte gaan bieden als het huidige magazijn. De omzet van het bedrijf is het...